Termeni si conditii

Phix Romania se angajează să mențină acest site web actualizat și precis. În cazul în care, totuși, întâlniți ceva incorect sau depășit, am aprecia dacă ne-ați anunța. Vă rugăm să indicați unde de pe site ați citit informațiile. Atunci ne vom uita la asta cât mai curând posibil. Vă rugăm să trimiteți răspunsul dvs. prin e-mail la:info@phixofficial.ro .

Nu suntem răspunzători pentru pierderea ca urmare a inexactităților sau a caracterului incomplet, nici pentru pierderile rezultate din probleme cauzate de sau inerente difuzării de informații prin internet, cum ar fi întreruperi sau întreruperi. Când folosim formulare web, ne străduim să limităm la minimum numărul de câmpuri obligatorii. Pentru orice pierdere suferită ca urmare a utilizării datelor, sfaturilor sau ideilor furnizate de sau în numele lui Phix Romania prin intermediul acestui site web, Phix Romania nu își asumă nicio responsabilitate.

Orice date cu caracter personal pe care ni le furnizați în contextul răspunsului sau solicitării dumneavoastră de informații vor fi utilizate numai în conformitate cu declarația noastră de confidențialitate.

Phix Romania va depune toate eforturile rezonabile pentru a-și proteja sistemele împotriva oricărei forme de utilizare ilegală. Phix Romania va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate în acest scop, ținând cont, printre altele, de stadiul tehnicii. Cu toate acestea, nu va fi responsabil pentru nicio pierdere, directă și/sau indirectă, suferită de un utilizator al site-ului web, care apare ca urmare a utilizării ilegale a sistemelor sale de către o terță parte.

Phix Romania nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul site-urilor web către care sau de la care se face un hyperlink sau altă referire. Produsele sau serviciile oferite de terți vor fi supuse termenilor și condițiilor aplicabile ale acelor terți.

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului de pe acest site web aparțin Phix Romania.

Copierea, diseminarea și orice altă utilizare a acestor materiale nu este permisă fără permisiunea scrisă a Phix Romania cu excepția și numai în măsura în care se prevede altfel în reglementările de drept obligatoriu (cum ar fi dreptul de a cita), cu excepția cazului în care conținutul specific impune altfel.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu accesibilitatea site-ului, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

10. Date de contact

 

Pentru întrebări și/sau comentarii despre politica noastră privind cookie-urile și această declarație, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:

 

info@phixofficial.ro

PHIX Romania

 

Sectorul 3 Str. Patlaginei 26, Bucuresti

 

Scroll to Top